Jak dokonać wyceny opłacalności zakupu przedsiębiorstwa?

Posted on 30/08/2018 7:21am

Potrzeba wycenienia wartości własnego przedsiębiorstwa wyskakuje najczęściej w sytuacji otrzymania przez jej właściciela początkowej propozycji sprzedaży swojego zakładu. W takiej sytuacji zarząd musi zdecydować czy zaoferowane mu warunki zbycia są dla niego dobre, co głównie prowadzi do pytania „Ile tak naprawdę jest warta moja firma?”. Teraz chciałabym opisać realne aspekty wyceny przedsiębiorstwa jako etapu procesu jego zbycia.
pracownik
Author: Chris & Karen Highland
Source: http://www.flickr.com
Z terminem wyceny firmy oraz zorganizowanej jej części zarządca może się spotkać już wcześniej przy różnych innych sytuacjach. Wycena przedsiębiorstwa lub udziałów firmy jest np. zwyczajnym działaniem podczas dokonywania zmian struktur prawnych przedsiębiorstw. Różnego rodzaju wycen dokonuje się również przy okazji sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych do określenia wartości godziwej aktywów. Wycena może być też częścią zabezpieczeń udzielanego przez bank kredytu. Wyceną firmy można również nazwać najprostsze wyliczenia porównawcze wyników własnej firmy w stosunku do wyniku i wartości spółek giełdowych, które może zrobić praktycznie każdy, kto ma informacje o rynku kapitałowym i giełdzie. Niestety przydatność tych wszystkich wycen do właściwego określenia wartości firmy w procesie zbycia jest mała.Jest to spowodowane tym, że wartość zakładu można oceniać w różny sposób a istotną kwestią, którą powinno się zawsze w pierwszej kolejności ująć dokonując wyboru metod wyceny jest jej zamiar. Nadzorując od wielu lat praktykę biznesową mogę zauważyć, że całkiem inaczej szacuje się wartość firmy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-lean-management-i-six-sigma-nowoczesne-metody-zarzadzania-firma) dla celów księgowo- podatkowych, inaczej w procesie wprowadzania akcji spółki do obrotu giełdowego a jeszcze inaczej przy pozyskiwaniu dla firmy inwestora strategicznego. Przeczytaj: strona www.


kariera
Source: pixabay
W związku z tym jednym z koniecznych elementów procesu sprzedaży firmy (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ulgi-podatkowe-w-zeznaniu-rocznym-ulga-na-dzieci) jest określenie wartości tej działalności pod kątem rozważanej transakcji.Rodzajów wyceny przedsiębiorstwa jest bardzo wiele, ale do celów transakcyjnych stosuje się zasadniczo 3 grupy metod: porównawcze, dochodowe i majątkowe, z którymi warto zapoznać.

Tags: wyceny, wartości, warunki